Jouw privacy

Voor goede zorg is het noodzakelijk dat ik, als jouw gediplomeerd masseur/lichtwerker, van jou een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde massages en lichtwerk sessies.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw zorg noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy en discretie te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens.
  • Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.
  • Als jouw gediplomeerd masseur/lichtwerker heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.
  • Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim)
De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren. Bijvoorbeeld als de massages/ lichtwerk sessies zijn afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
  • Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Je geeft hierbij ook toestemming dat ik met jou kan communiceren via jouw e-mail adres. Als ik vanwege een ander reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Wanneer je je bij Blauwe Hand Massage & Lichtwerk meldt voor een eerste massage/ lichtwerk sessie, ontvang je deze privacyverklaring op papier en zullen wij deze allebei ondertekenen.

Jouw privacy en discretie zijn gewaarborgd

E-mail verzonden